หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบกู้คืนข้อมูลประจำรอบเดือนเมษายน 2561

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทีมงาน เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูลระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ณ Make me home ชั้น 22 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และนำเสนอ Application DOAE FARMBOOK ให้แก่เกษตรกร ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ในพื้นที่ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมขับเคลื่อนการตลาดแบบ e-Market ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดเชียงราย ณ โอโซนฟาร์ม ต. แม่คำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำระบบ Big Data ด้านการจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) สำหรับเกษตรกร (Farmer e-Marketplace) ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

<<ข่าวทั้งหมด>>