หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกล่มแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการบริการความรู้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการการความรู้ “งานเกษตรสร้างชาติ” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

<<ข่าวทั้งหมด>>