ทีมงานศสท.ออกติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล Farmbook งานวาดแปลงและระบบการปลูกพืชน้ำน้อยในจังหวัดจังหวัด เชียงใหม่ พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.63

ประกอบด้วยผู้แทนจาก กลุ่มทะเบียนเกษตรกร กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ได้ออก
เพื่อติดตาม ชี้แจงและทำความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในประเด็น 1.)ระบบทะเบียนเกษตรกร 2).คู่มือทะเบียนเกษตกรใหม่ 3).แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล Farmbook 4).ระบบภัยธรรมชาติใหม่ 5).ระบบพืชน้ำน้อย
โดยจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 กพ.63 ณ สำนักงานเกษตร เขต 6 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 30 ก.พ. 63 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ติดตามงาน และเข้าร่วมกิจกรรมงานรณรงค์ (Kick Off) เพื่อป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีมาตรการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง อย่างต่อเนื่อง ทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง

นางพรรณาภา ปรัญชาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Cr. ภาพฝ่ายโสตทัสนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานเข้าแสดงความยินดีกับ ท่าน ทวี มาสขาว ในโอกาศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563

โดยได้เข้าอวยพรและรับพรจากท่านกุลวดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1 และท่านชาตรี บุญนาค
องอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์ ทำนอง สิงคาลวณิช เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เจ้าหน้าส่วนกลาง ทั้งหมดร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป โดยพร้อมเพรียง ซึ่งท่านอธิบดี ได้ให้โอวาทและกล่าวคำอวยพรแก่เจ้าหน้าที่เนื่องโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานพบสื่อมวลชน Meet the Press ส่งสุขปีใหม่ ให้เกษตรกร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานพบสื่อมวลชน Meet the Press ส่งสุขปีใหม่ ให้เกษตรกร ประกาศปี 2563 เป็นปีแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนำการเกษตร ขับเคลื่อนผ่าน 6 แนวทางหลักที่ต้องดำเนินการให้ “เข้มแข็ง” เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งความสุขถึงมือเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบ DOAE GAP-online การบันทึกและแนวทางปรับปรุงพัฒนาในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ภายใต้เขต 2 เข้าร่วมรับฟัง

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 บริเวณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร (ปฏิบัติหน้าที่) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นนิทรรศการจำลองการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและพอเพียงต่อความต้องการในครอบครัว โดยนำนวัตกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สะดวก
ในการดูแลรักษา ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ การปลูกผักเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (Aquaponics) ปลูกผักยกแคร่ และการใช้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ให้ประชาชนที่สนใจนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี

1 2 3 14