นายนําชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2557 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ กรมส่งเสริมการเกษตร และนายสุนทร รัตนจำรูญ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์เข้าร่วมหารือแนวทาง การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง สิงคาลวณิช วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 47

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลานางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ซึ่งเป็นข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 47 48 49