นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบตุ๊กตา และสิ่งของให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อมอบให้กับโครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ได้ออกติดตามการดำเนินงานมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ณ จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ย 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม Operation Room

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายนําชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2557 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ กรมส่งเสริมการเกษตร และนายสุนทร รัตนจำรูญ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์เข้าร่วมหารือแนวทาง การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง สิงคาลวณิช วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 47

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 58 59 60 61