คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (17 กพ.59)

คลิกที่นี่