นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ศสท.มอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน จำนวน 1,109 ดอกแก่กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 2 พร้อมด้วยนายดนัย  ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบ ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน จำนวน 1,109 ดอก จาก นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ศสท. ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศูนย์ฯร่วมกันประดิษฐ์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมเพื่อนำส่งสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หน้าห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3