เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ที่กรมการค้าภายใน เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด มีหน่วยงานเข้าร่วมตอบคำถาม 3 หน่วยงาน คือ คุณสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคุณพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

Live สด มาตรการช่วยเหลือ