นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมการแถลงข่าวการเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคลาวนิช อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมการแถลงข่าวการเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคลาวนิช อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน ได้เล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
1) สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
2) 50 ศูนย์ 50 อาชีพ
3) 50 แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรต้องชม
4) สร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น และ
5) Field day
ในโอกาสนี้ ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่
1) การจัดทำแอปพลิเคชั่น “เกษตรเช็คอิน” เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในกิจกรรม “50 แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรต้องชม” ซึ่งอำนวยความสะดวกในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรต้องชมผ่านโทรศัพท์มือถือ แสดงข้อมูลแผนที่ตั้ง ข้อมูลการติดต่อ และเส้นทางการท่องเที่ยว สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบแอนดรอย์ได้แล้วที่ PlayStore โดยค้นหาคำว่า “เกษตรเช็คอิน”
2) จัดทำระบบรับสมัครเกษตรกรและประชาชนที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://register.doae.go.th และประมวลผลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเข้ารับการศึกอบรมโครงการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
3) จัดทำ QR Code สำหรับแสดงข้อมูลพันธุ์ท้องถิ่นในกิจกรรม “สร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น”
4) จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและร่วมทดสอบการ Video Call ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ถ่ายทอดบรรยากาศการอบรมในกิจกรรม50 ศูนย์ 50 อาชีพ