ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในนามของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัว Thailandpostmart.com ของบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับบริษัทบีอีซี-เทโร และกระทรวงดิจิทัลและความมั่นคง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ไปรษณีย์กลาง (บางรัก)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Thailandpostmart.com ซึ่งเป็นความร่วมมือโดย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กระทรวงดิจิทัล และบริษัทบีอีซีเทโร โดยงานจัดขึ้น ณ ไปรษณีย์กลาง (บางรัก) โดยไทยแลนด์โพสท์มาร์ทเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-marketplace) สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อส่งเสริมการเติบโตของตลาดภายในประเทศ และในอนาคตก็จะมีความร่วมมือกันระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เป็นช่องทางการขายสินค้าทางเลือกของกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น กลุ่ม Young Smart Famer  กลุ่ม Smart Famer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ และถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อสินค้าได้รับความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ และขนส่งสินค้าผ่านบริการของไปรษณีย์กว่า 5,000 จุดทั่วประเทศไทย