นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เป็นตัวแทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เป็นตัวแทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท และชมนิทรรศการงาน 116 ปี กรมชลประทาน ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
26
27
28