ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และสอบถามข้อมูลความต้องการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ของแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2561