ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมจัดบูธแสดง แอปพลิเคชันเกษตรกรดิจิทัล DOAE Farmbook ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE