นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานกตเวทิตาจิตเนื่องในโอกาส ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานกตเวทิตาจิตเนื่องในโอกาส ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแสดงความขอบคุณและรำลึกถึงความดีงามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและสังคม

7
6
1
2
3
4
5