นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม

1
2
3
4