ศสท.ติดตามงานระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร แอปพลิเคชัน farm gear เพื่อสอนการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้นกับเกษตรกร จำนวน 42 คน ร่วมกับ กพวศ ที่ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561