เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร