รธส.คนที่ 4 ผอ.กทก. นางอาธิดา รักวงษ์ นางมลวิภา อรรฐาเมศร์ นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส และนางสาวอรพิน นิชำนาญ เข้าร่วมแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ