เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพด้วยการ “ห่อช่อผลลิ้นจี่” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมของแปลงใหญ่ลิ้นจี่ทั้ง 4 แปลง ผ่านระบบไปรษณีย์ ในรูปแบบระบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ และได้ร่วมหารือวางแผนบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยม กับไปรษณีย์ส่วนกลาง ไปรษณีย์อำเภอแม่ใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ ไปรษณีย์แจ้งว่าจะมีการนำรถควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งลิ้นจี่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับลิ้นจี่ที่สด ใหม่ และมีคุณภาพ
“ลิ้นจี่ห่อ” เป็นการนำเอานวัตกรรม “ห่อช่อผลลิ้นจี่” ด้วยกระดาษคาร์บอนมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ป้องกันผลแตกร่วง ทำให้สีสวย รสชาติอร่อยหอมหวาน และที่สำคัญลิ้นจี่ห่อผลจะทำให้ผลผลิตโตสม่ำเสมอ รสชาติดี มีกลิ่นหอม เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ เกษตรกรผู้ผลิตปลอดภัย
ในการนี้จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรพะเยาก้าวไกล ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย แคนตาลูป สู่ความเป็นเลิศประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สวนลิ้นจี่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์/ข้าวปลอดภัย การผลิตลำไยคุณภาพดี การผลิตแคนตาลูปปลอดภัย การตลาดออนไลน์และการขนส่ง และมีการทำ MOU ระหว่างเกษตรกรกับไปรษณีย์จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพให้สาธารณชนได้รู้จัก สร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น