นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมกรม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก ด้วย