วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน วางแผน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย