ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

วันที่ 7 พ.ค. 63 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลาง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ภายใต้ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทรน้อย    จ.นนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วม “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายนนทกานต์  ตรันเจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมสาธิตวิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย