นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ใน รายการ เกษตรก้าวไกล..ไปกับ ส.มก. 15 สิงหาคม 2564 พบกับ ตลาดเกษตรออนไลน์ (ตอนที่2) ร่วมกับ ดร. เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร

ดำเนินรายการโดย ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ ม.ก. AM 1107 kHz และเครือข่าย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทางช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม https://www.youtube.com/watch?v=9jf6qmHmqUU