เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำทีมผู้แทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมยินดีกับร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายนวนิตย์ พลเคน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร