เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564