เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีและรับนโยบายจากนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่อในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร