วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้แทนสูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์