วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.