วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Application

โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวแทนหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย