ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 / 2565

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 / 2565

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม –  ธันวาคม  2564

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 4 / 2564

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 3 / 2564

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 2 / 2564

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 1 / 2564

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 3 / 2563

 1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)