ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

ประจำไตรมาสที่ 4 / 2564

  1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
  2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 3 / 2564

  1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
  2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 2 / 2564

  1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
  2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 1 / 2564

  1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
  2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)

ประจำไตรมาสที่ 3 / 2563

  1. กองคลัง (เอกสารแนบ)
  2. กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ)