หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน นำร่องใช้งานดิจิตอลผสานในภาคเกษตรด้วยแอปพลิเคชั่นบน Smart Phone DOAE Farmbook เพื่อแจ้งปลูกด้วยตัวเกษตรกรเอง

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ศสท.มอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน จำนวน 1,109 ดอกแก่กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”

วันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมส่งผู้แทนจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 7 คนเพื่อทำหน้าที่จิตอาสาในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ พระบรมศพฯ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2560

<<แสดงทั้งหมด>>