หน้าแรก

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ” อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวและกิจกรรม


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายวันชัย วุฒิรักขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ เรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (MOU) น. ณ ห้องประชุม T1201 ชั้น 12 อาคารทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมเรื่องระบบเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยถ่ายภาพพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีปล่อยคาราวานเพื่อนำสิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาค ผ่านทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยพิธีปล่อยคาราวานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณ ทางเข้าฝั่งศาลพระภูมิ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

<<แสดงทั้งหมด>>