หน้าแรก

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ” อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวและกิจกรรม


83213

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ ประไพตระกูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559  เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ”  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อศึกษาและสานต่อโครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

15202527_10154195426655888_2542585426559063277_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยช่วยกันทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณรอบกรมส่งเสริมการเกษตร

S__1876085

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

2

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมเพื่อทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่นจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

<<แสดงทั้งหมด>>