หน้าแรก

  • นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

ข่าวและกิจกรรม


นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชัั้น 4 ห้อง 4/2

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีเปิดงาน “ วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

<<ข่าวทั้งหมด>>