หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจง การดำเนินงานรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ผ่านระบบ Video Conference

นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560

<<แสดงทั้งหมด>>