หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


ipv6-1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

2016-09-23_142903

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ไปติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

1

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

14522819_10209008211175018_1970734232822763432_n

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อรองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุดสงคราม

5

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ชั้น 3 อาคาร 1

<<แสดงทั้งหมด>>