หน้าแรก

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 – 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นตามรอยเท้าพ่อ” อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวและกิจกรรม


S__10346525

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ (CIO) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560

1

เมื่อวันที่17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทยณ ห้องประชุม 134 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_8153

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์จากผู้แทนบริษัทอีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

1

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 มี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและเจ้าหน้าที่บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Picture1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสารเทศกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พร้อมทีมงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

<<แสดงทั้งหมด>>