หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพพลิเคชั่น “DOAE FARM BOOK”

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เป็นตัวแทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ เรื่อง นวัตกรรมพัฒนาเกษตรกรไทย ในประเด็นแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook และ DOAE Smart check ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในนามของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัว Thailandpostmart.com ของบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับบริษัทบีอีซี-เทโร และกระทรวงดิจิทัลและความมั่นคง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ไปรษณีย์กลาง (บางรัก)

<<ข่าวทั้งหมด>>