หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


2016-09-23_142903

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ไปติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

1

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

5

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ชั้น 3 อาคาร 1

S__14803191

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

5

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบการใช้โปรแกรม FARRMis ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ชั้น 5 อาคาร 1

<<แสดงทั้งหมด>>