หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมส่งผู้แทนจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 7 คนเพื่อทำหน้าที่จิตอาสาในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ พระบรมศพฯ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2560

วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผอ.กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและทดสอบระบบการบันทึกข้อมูล โครงการป้องกัน กำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบผสมผสานครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชน ร่วมกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เรื่อง การนำระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (FAARMis) เพื่อยกระดับเกษตรไทย สู่ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง YT 103 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เนื้อหาการสัมภาษณ์พิเศษ

<<แสดงทั้งหมด>>