หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม


ทีมงานศสท.เข้าร่วมเสวนายามเช้า (Morning Talk) เรื่อง”ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมวลผล การแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลและแอปพลิเคชั่น (DOAE Farmbook/ DOAE SmartCheck) และระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ” ณ ห้องประชุมกองวิจัยฯ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมจัดบูธแสดง แอปพลิเคชันเกษตรกรดิจิทัล DOAE Farmbook ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ 11 กรกรฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และสอบถามข้อมูลความต้องการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ของแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อการจัดทำระบบรายงานข้อมูลด้านอารักขาพืช โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

<<ข่าวทั้งหมด>>