ค้นหา
  • แผน/ผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศ |ปี 2557|
  • ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ
  • การจัดการความรู้


webcontest
webmail
แจ้งปัญหาเครือข่าย
webmail
กฎหมาย

Search:

 

07/03/2013 นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลงผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และระบบการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐

18/02/2013 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปี 2555/56 ของรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

11/02/2013 นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสมุดทะเบียนเกษตรกร ปี 2556 และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรรายแปลง" เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5

07/02/2013 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้แทนกรมฯมอบอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๖ ซึ่งศสท.รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

03/02/2013 ท่านรองนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนกรมฯรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุด จากบริษัท บิช โพเทนเซียล จำกัด ส่งมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในประโยชน์ในการศึกษา

29/01/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม 2556 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) ชั้น 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

21/01/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศล ภาคีสหกรณ์บางเขน” ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

22/01/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยานในการส่งมอบหนังสือ เบาะรองนั่ง พร้อมชั้นวางหนังสือ ให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

28/12/2012 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ ท่านอธิบดีพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2556

18/01/2013 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุนนโยบาย SmartFarmer/SmartOfficer"หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง:One ID Card for Smart Farmer” โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 17 ม.ค 56

14/01/2013 ศูนย์สารสนเทศร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชุดวิชามีความรู้ความเข้าใจในระบบ Moodle ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ e–Learning ของกรมส่งเสริมฯ

04/01/2013 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเข้าแสดงความยินดี แด่ นายสงกรานต์ ภักดีคง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

28/12/2012 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ ท่านรองวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2556

26/12/2012 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2555 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) ชั้น 2

20/12/2012 นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

21/12/2012 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเข้าแสดงความยินดีแด่ท่านรองฯสุรพล จารุพงศ์ และ ท่านรองฯนำชัย พรหมมีชัยในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

18/12/2012 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและนายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การใช้เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์(GPS)” วันที่ 17 ธ.ค. 55 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ชั้น 4

14/12/2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 ศูนย์สารสนเทศมอบหมายให้ นายรุ่งศิริ ประสงค์ และนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ เป็นผู้แทนนำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

17/12/2012 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้จัดบอร์ดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 ชันษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

13/12/2012 นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) จำนวน 2,400 เครื่อง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และคณะกรรมการตรวจรับฯให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร


News 81 - 100 of 259
First |  Prev.  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Next |  Last  | All 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศรูปแบบเก่า ได้ที่นี่